Dette prosjektet samarbeider med leverandører av både produkter og tjenester. Med svært mange timer under seil hvert år er vi en god partner for å teste-, og presentere utstyr. Vår «annerledeshet» bidrar til økt nysgjerrighet. Når vi har et fokus på «noe fungerer her» så gjelder det både innad i teamet og det utstyret vi bruker. Hva er bra og hva må vi jobbe med, på engelsk: What works? And what needs work? Vi skriver om erfaringene og mye kommer til syne i planlagte artikler og videoer.

Vi driver sosialt entreprenørskap og tar unge voksne som faller utenfor ordinær skolegang og arbeidsmarked inn på regattabanen. Vi tror at trening på samhandling og kommunikasjon sammen med mye mestring gir noe. Dette litt ubestemmelige «noe» blir tydelig når vi lærer hva som gjør at en båt seiler fort. Og enda viktigere er det at vi har klare opplevelser av hva som gjør at vi har det bra sammen ombord. I vårt lag finner du nok mange av de vonde historiene. Utenforskap som kan skyldes både mobbing og annerledeshet. Det er nok av grunner, som gjør at teammedlemmene ikke har stilt på like vilkår med de av oss som har hatt et mer vanlig liv. Noen har diagnoser for denne annerledesheten, men i laget er vi mest opptatt av «hva for noe» som den enkelte er bra på. «Gatesmart» er et eksempel på ferdigheter som peker mot noe nyttig. Forståelse av spill og dataprogrammer gir muligheter til å bli båtens navigatør. I Rebel Rebel sailing team skal vi løfte frem alle ferdigheter, samtidig som vi lærer hvordan vi blir bedre. Vi heier på hverandre, og nå skal vi konkurrere på like vilkår! Vi trener for å bli gode, og vi tror at dette gir oss kompetanse til-, og troen på at vi kan bidra bedre i samfunnet også.

Er du med oss?

Prosjektet trenger hjelp, og vi håper din bedrift vil bidra som samarbeidspartner eller sponsor. Samarbeidspartnere bidrar med tjenester eller egne produkter, mens sponsorer bidrar med penger.

Vi har sponsorpakker fra 5000kr. og oppover. Dere får listing på websiden vår og annen profilering tilpasset dere. Avhengig av valgt pakke får dere også rabatterte plasser-, eller gratisplasser på våre seilkurs som er våren 2021.* Hovedsponsor blir også profilert via båten vår i alle regattaene vi deltar.

Alle sponsorer får også et gratis foredrag om prosjektet med en av de unge seilerne og Mikael høsten 2022. Foredraget vil handle om verdien av mestring og verdien av mangfold.

«Noe fungerer her» er vårt slagord, og vi synes det er helt suverent! Det handler det først og fremst om å få belyst de viktige elementene som gjør at vi seiler bra, og har det bra. De av oss som lett faller utenfor (som dette teamet består av), kan fort tro at alt er galt, men det er ikke sant! For det er alltid «noe som fungerer». Hva som fungerer er viktig å vite. For våre sponsorer, så er slagordet veldig passende med at vi peker på hvor bra utstyret er, og hvor bra støtten vår er. Når vi konkurrerer på like vilkår er det også fordi vi har båt, kartplotter, klær, seil, batterier o.s.v., som fungerer 100%.

*Som et ledd å samle penger for å utruste regatta båten med gode seil arrangerer vi seilkurs våren 2021. Endags kurset foregår på ukedager, og todagers kurset lørdag til søndag med overnatting på hotell.