NOE FUNGERER HER

Regattaseiling med ungdom og unge voksne som gir mestringsopplevelser og sosial trening.

Prosjektet startes smått i 2021

Mange ungdommer trenger trening i sosiale ferdigheter. I seilingen lærer de å innordne seg i et team, samtidig som de lærer selvstendighet og opplever mestring. Seiling krever konsentrasjon over lang tid, de får definerte arbeidsoppgaver, samtidig som det alltid skjer uforutsette hendelser i en regatta. Hendelser der løsningene må finnes på sparket, dette gjør det til en veldig spennende arena for utvikling. I veiledning av ungdommene tar vi tak i konkrete hendelser slik at forståelsen blir knyttet til noe praktisk. Forståelsen er ofte også umiddelbar; hvis båten krenger for mye fordi en i teamet slipper et tau for sakte, så trenger ikke det forklaring etter at personen har lært jobben. I de fleste situasjoner der det blir gjort «feil» så kan vi le av situasjonen på en god måte. Det gjør at det «å dumme seg ut» ikke blir skummelt. Dette sammen med veldig mye mestring gir trygghet til å prøve nye ting, også utenfor seilprosjektet. Manøvre om bord som har med sikkerhet å gjøre, vil lederne passe på at blir gitt det alvoret det skal ha. Det morsomme i seiling er å oppnå flyt og mestring! Noen ganger skjer det, og noen ganger blir det kluss. I det å vite hvorfor så ligger læringen. God opplæring, kommunikasjon, presisjon, og helhjertet innsats er nøkler for å få til mestring og godt miljø.

Dette er et program som gir særdeles tilpasset opplæring og program for hver enkelt. Samtidig handler det om å være en del av et lag. Målgruppen er de av oss som permanent, eller midlertidig, faller utenfor den ordinære skoleundervisningen og det ordinære arbeidsmarkedet. Dette er et stort område og vi ser på det som en fordel om deltagerne er heterogene. Alder ca. 17 – 24 år.

Program 2022. Minimum 30 dager totalt

  • seiltrening, trygging og bli kjent samlinger
  • seiling en kveld hver uke fra påske og ut september, opphold fra kveldsseilingen i sommerferien. De fleste av disse kveldene vil inneholde regatta. ca. 15 kvelder
  • 4 helgeseilinger. Regatta en dag, og overnatting i båt
  • 1 sommertur på 4 dager i juli/august
  • avslutningstur med overnatting

(Møte om fortsettelse av programmet for 2023 tas i slutten av august. Ved fortsettelse inngår vinterseiling og sikkerhetskurs med redningsselskapet.)

Båten vi har på vannet i dag er en Albin Nova, en 33 fots svensk familie båt fra 1983. Båten har fått betydelige oppgraderinger og hevder seg godt i regatta sammenheng. Det er ikke et direkte mål med prosjektet å vinne regattaer, men en mulighet for gode plasseringer er viktig. Konkurranseinstinktet vil vekkes hos ungdommene.

Albin Nova som er båten per i dag har god sengeplass til seks. Det er plass til 4 ungdommer i første fase av prosjektet i 2021. Eventuelle Covid 19 restriksjoner kan endre dette tallet.

Opplæring gis hele veien, i tillegg til fellessamlinger etter hver økt og dag. Det legges vekt på det som fungerer. Ferdigheter den enkelte trenger å utvikle blir formidlet på en måte som gir lyst til å bli bedre.

Oppstarten skreddersys til hver enkelt ungdom. Dette er helt avgjørende. Ungdommen er antagelig ikke motivert for seiling i utgangspunktet. Dette er ganske naturlig for de har antagelig ikke tidligere erfaring med seilig. Og dersom de har tidligere erfaring med lag, så er det sannsynlig at den er negativ. De første stegene inn i prosjektet må handle om å bli kjent, fremme en interesse og opplevelse av motivasjon. Tiden det tar fra treningsseilingen starter og til ungdommen deltar i teamet vil variere. Kravene til oppførsel som den enkelte må ha for å fungere i team blir sagt tydelig i fra om. Ved brudd kan ungdommen tas midlertidig ut av regattaseilingen, men fortsatt være med på treningsseiling. Når nødvendig oppførsel er lært, er det igjen åpent for regatta. Prosjektet har tross alt samarbeid som fokus.

Fra 2022 så vil en 28 fot ren regattabåt bli brukt sammen med Novaen. Regattabåten sjøsettes høsten 2021.

banner sb

Banner 28 racer

Båten som kommer på vannet i 2021. Dette er en båt som er perfekt til å trene samarbeid med et mindre mannskap. Den er konstruert for regatta og kan gå fort, men fart krever godt samarbeid. Båten er enkelt utstyrt innvendig, og dette gjør at det er mindre distraksjoner ombord. Det er også en båt som vekker oppsikt, det gjør at det blir ekstra kult å være med i teamet. Erfarne seilere vet at denne båten krever et dyktig mannskap.

Utstyrsbehov

Vi jobber med å få sponsor for seiltøy slik at vi kan tåle mye vær. Men vi kan også si at seilingen foregår i sommersesongen og det stilles ikke spesielle krav til klær, annet enn regntøy, samt sko og gummistøvler. Flytevester finnes ombord til alle.

Media

Dette prosjektet har sponsor inntekter for å gå rundt. Dette er med på å dekke kostnader, men mediedekning er også et mål for å bidra til større verdsettelse av mangfold i samfunnet. Rebel Rebel sailing team, består av flere deltagere som trenger litt ekstra oppfølging. Når vi deltar på like vilkår som andre i regattaen, så gjør vi noe bra med å bygge ned fordommer. Som en del av dette må deltagere godta at bilder og video deles offentlig. De må også godta at deres fornavn blir brukt offentlig.