Rebel rebel sailing team

Vi er et prosjekt som tar unge voksne som faller utenfor ordinær skolegang og arbeidsmarked inn på regattabanen. Vi tror at trening på samhandling og kommunikasjon sammen med mye mestring gir noe.

Dette litt ubestemmelige «noe» blir tydelig når vi lærer hva som gjør at en båt seiler fort. Og enda viktigere er det at vi har klare opplevelser av hva som gjør at vi har det bra sammen ombord. I vårt lag finner du nok mange av de vonde historiene. Utenforskap som kan skyldes både mobbing og annerledeshet. Det er nok av grunner, som gjør at teammedlemmene ikke har stilt på like vilkår med de av oss som har hatt et mer vanlig liv. Noen har diagnoser for denne annerledesheten, men i laget er vi mest opptatt av «hva for noe» som den enkelte er bra på. «Gatesmart» er et eksempel på ferdigheter som peker mot noe nyttig. Forståelse av spill og dataprogrammer gir muligheter til å bli båtens navigatør. I Rebel Rebel sailing team skal vi løfte frem alle ferdigheter, samtidig som vi lærer hvordan vi blir bedre. Vi heier på hverandre, og nå skal vi konkurrere på like vilkår! Vi trener for å bli gode, og vi tror at dette gir oss kompetanse til-, og troen på at vi kan bidra bedre i samfunnet også.

Banner 28 racer, samme type båt som vi setter i stand